Internet Problem 22 tarikh theke 24 tarikh porjonto